Bezplatná

diagnostika problému.

Bezplatná diagnostika
Slúži na definovanie problému a stanovení možností riešení. Online alebo telefonicky.
Objednaj

Osobná konzultácia

70,- Eur/hod.

Osobné stretnutie
Osobné stretnutie s klientom doma alebo v kľudnom prostredí. Rozbor problému a jeho riešenie bez účtovania cesty do 100 km od Bratislavy. Ďalej podľa dohody.
Objednaj

Online NLP

konzultácia

50,- Eur/hod.

Online konzulátcia
Rozhovor v podobe koučingu. Definuje problém a dáva návody na riešenia.
Objednaj

Mesačný NLP

Mentoring,

900,- Eur.

Firemný Koučing
Pozostáva z analýzy základných procesov v spoločnosti : komunikácia, pracovné prostredie, hodnoty spoločnosti, vzťahy, leadership.
Objednaj

Firemný

Koučing

1 800,- Eur.

Mesačný firemný koučing
Pozostáva z 8 hodín hodnotenia základných procesov v spoločnosti ako napríklad: Komunikácia, Mindset, Hodnoty spoločnosti a zamestnancov, Duplikácia, Rozvoj tímu, Leadership, Vedenie spoločnosti, Porady a stretnutia, Motivácia, Branding.
Objednaj