O mne

Vladimír Bittner

Každý z nás má svoju vlastnú životnú cestu, teraz sa môžeš zoznámiť s tou mojou.

Otec nebol rodinný typ. Výchovu bral čisto po materiálnej stránke. Vzorec jeho správania prevzatý z jeho rodiny do značnej miery ovplyvňoval moju výchovu: prísnu, direktívnu, arogantnú, bezcitnú a plnú ponižovania. Nenapĺňal som jeho predstavu akú si vysníval o mne. Myslím si, že môj príchod na svet do značnej miery narušil jeho komfort. Veľa voľného času sme spoločne netrávili, a keď áno, tak to bolo z donútenia zo strany mamy. Vychovávala ma sama, nakoľko otec zarábal peniaze v zahraničí. Možno to bol aj jeho útek pred zodpovednosťou o moju výchovu.

Keď som mal 13 rokov, moja mama zomrela. Dovolím si tvrdiť, že sa nikdy nezmierila s tým, že jej môj otec dal zobrať dcéru. Otec sa znova oženil a bol na výslní, lebo sa mal kto o mňa starať a keďže nezvládal pracovný nápor, začal piť. Ponižovanie, urážanie pod vplyvom alkoholu pokračovalo a rozdával to plnými hrsťami po celom okolí, každému kto prišiel do rany. Obdobie od mojich 17 rokov môžem pokojne nazvať obdobím osvietenia, pretože moja nová mama sa spamätala (nakoľko začala piť aj ona) a začali sme sa spoločne venovať duchovnému rozvoju a meditáciám. Od majstra, ktorý nás viedol a odovzdával nám svoje učenie mi prišlo poslanie: pomáhať a viesť ľudí na svojej životnej ceste.

Nasledovalo relatívne dobré obdobie až na ten alkohol, ktorému som skoro aj ja podľahol. Zažíval som turbulentné obdobia, smútok sa míňal s výčitkami a depresiami. V mojich 23 rokoch zomiera aj môj otec a nastáva moje obdobie harmonizácie. Osamostatnil som sa, založil som si rodinu a život naberal nový smer. Po rokoch som sa dostal do stereotypu práca → rodina → práca. Začal som pátrať po tom či toto je všetko, čo mi môj život môže ešte ponúknuť. A tu začína moja cesta transformácie, pochopenia, čo sa mi stalo a prečo.

Počas môjho učenia sa, som absolvoval viac ako 20 rôznych kurzov zameraných na meditácie, prácu na úrovni ducha a duše, s mentálnym telom, liečenie Reiky, čistenie energií, terapie, Silvová metóda. Neskôr som si doplnil svoju kvalifikáciu o medzinárodnú certifikáciu NLP Practitioner a NLP Master Practitioner.

Ako kouč, mentor a sprievodca životom pomáham teraz ľudom na ich životnej ceste prekonávať prekážky na základe najnovších poznatkov neuro vied.

Vladimír Bittner kouč.
kouč,mentor,cesta,riešenia,život
Vladimir a Tatiana Bittnerovi
kouč,mentor,cesta,riešenia,život
kouč,mentor,cesta,riešenia,život
Certifikácia NLP Master Practitioner.
Radi sa stretávame s úspešnými ľuďmi.
kouč,mentor,cesta,riešenia,život
Sport
kouč,mentor,cesta,riešenia,život
kouč,mentor,cesta,riešenia,život
kouč,mentor,cesta,riešenia,život
  • Lojalita
  • Dôvera
  • Pochopenie
  • Empatia

Žiadne obavy, všetko zastane medzi nami…