Komunikácia

komunikácia bez strachu

Už ste to asi zažili, boli ste súčasťou rozhovoru, i keď ste všetci rozprávali rovnakým jazykom ste si s druhou stranou vôbec nerozumeli ? Po skončení porady ostávate v nemom úžase „čo s tým chcel básnik povedať”. Áno niekedy nás komunikácia prekvapí až šokuje. Žiaľ, zlá správa je, že nekomunikovať sa nedá. Je veľa faktorov ktoré vstupujú do komunikácie a je zaujímavé, že iba 7% predstavuje verbálny, hovorový, prejav. Veľmi dôležitou zložkou komunikácie je tonalita hlasu a tvorí 38% prejavu, to znamená, že nie sú obrazne tak dôležité slová ako to ako ich poviete. A čo zvyšok ? Zvyšných 55 % tvorí naša fyziológia teda držanie tela počas komunikacie. Často krát sa stáva, že ideme do komunikácie s prílišnými emóciami a namiesto dosiahnutia svojho cieľa s ktorým ideme do rozhovoru dostaneme proti odpoveď „ ovládaj sa ”. Krik, vyčítanie formou ty si … ,  obviňovanie, je výzva do boja nie dialóguIgnorancia z druhej strany však nie je chybou komunikácie, môže byť za tým úplne niečo iné.

Ako teda ustáť nával emócii, odosobniť sa a komunikovať nestarne ? 

Polož si nasledovné otázky : Čo chcem dosiahnuť týmto rozhovorom ? V akej emócii som ? Je správny … ?

Viac sa dozviete na mojich konzultáciách.