VNÍMANIE SVETA

Pozeráme na rovnakú situáciu každý z nás ju vidí z iného pohľadu.

Všetko začína už v  rannom detstve  kde asi v 18 mesiaci života bábätka sa začínajú do jeho mozgu zapisovať prvé informácie. Tým ako sa mozog ďalej veľmi rýchlo vyvíja príchodom nových a nových informácii, podnetov, vnemov sa začína formovanie našej osobnosti.

V detstve, v najdôležitejšom období formovania osobnosti, je to o pozorovaní a napodobňovaní okolia. Pozorujeme vzorce správania z okolia väčšinou rodičov a ľudí v nasej blízkosti , vyhodnocujeme ich, poprípade napodobňujeme.  Vnímame okolie a vytvárame si na základe získaných informácii prvé názory a presvedčenia. S pribúdajúcim vekom a množstvom získaných informácii a prežitých situácii si vytvárame svoj pohlaď na svet. Je to naša prezentácia, zjednodušene povedané každodenný život.

Každý z nás je jedinečný, táto jedinečnosť sa prejavuje rôznorodosťou pohľadov na určité situácie. Pri strete dvoch a viac svetov, ľudí, prichádza k výmene informácii ku komunikácii

A tu to všetko začína! Presadzovanie svojho názoru, svojej pravdy. Kto vie posúdiť čo je a čo nie je pravda?  Ako to máte Vy ?