Nové vzorce správania

Prečo sa tak správa?

Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo to vlastne sú vzorce správania a ako vznikajú.

V článku vnímanie sveta popisujem ako to všetko začína. Prvé vzorce správania bábätka ako : dobrá nálada=úsmev; zlá nálada=plač; hlad=plač; samota=plač; prebalenie=plač sú základy na ktorých sa začína budovať náš charakter a od prostredia v ktorom budeme ďalej vyrastať bude závisieť aj naše správanie.  

Mama, otec, súrodenci, starý rodičia, kamaráti/kamarátky, spolužiaci, učitelia, kolegovia, manžel/manželka všetci nás budú formovať a dotvárať, niektorých žiaľ po celý život.

Na nasledujúcom ukážkovom vzorci správania , s ktorým som mal aj ja osobne problém, si krátko vysvetlime ako vznikol a čo s ním.

Modelová situácia : Rodičia vychovávajú dieťa. Otec, alebo matka je výbušná a pri akejkoľvek mierne vyhrotenej situácii vybuchne emóciami a krikom si presadí svoj názor a je pokoj. Je veľká pravdepodobnosť, že dieťa vyrastajúce v takomto prostredí bude v budúcnosti reagovať veľmi podobne. Dokonca si prijme presvedčenie, že krikom dosiahne všetko čo bude v živote potrebovať.

Spoznávaš sa ? Skús sa pozrieť na svoju mamu, alebo otca alebo niekoho veľmi blízkeho správa sa niekto podobne ako ty ? Pravdepodobne áno. Čo s tým ? V prvom rade si uvedom, že dotyčná osoba od ktorej si prevzal/la toto správanie sa správa/la v danom okamihu najlepšie ako vedela, neodsudzuj a neposudzuj nikoho. Prvá pomoc je uvedomenie si vlastného správania sa, včas zastaviť myšlienky a emócie.

Nie je to ľahké, preto bol vyvinutý súbor technik ktoré používam pri konzultáciách s klientami, ako napríklad technika ”generátor nového správania” ktorá eliminuje takéto vzorce a nahrádza ich novými osobnostne aj spoločensky akceptovateľnými. Výsledkom je nové správanie. S akceptovaním vyššieho pozitívneho prínosu, čiže tak či tak sa naučíš to čo ti to správanie má priniesť do života.